ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Договір-оферта від 21.10.2019 м. Харків.

Фізична особа підприємець Дюкарев Михайло Юрійович, (Свідоцтво про державну реєстрацію № 2 480 017 0000 032571 від 10.12.2002 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2340716897) на інтернет-курсах та отримання консультацій.
1. Порядок акцепту оферти1.1. Відповідно до ст.ст. 640-643 ЦК України, у разі прийняття викладених нижче умов та оплати послуг, фізична особа, яка здійснює акцепт справжньої публічної оферти, стає Замовником, а ФОП Дюкарев Михайло Юрійович, ІПН 2340716897 – Виконавцем. Надалі Виконавець та Замовник спільно називаються «Сторони», а окремо – «Сторона».1.2. Ознайомившись із Прайс-листом, розміщеним на сайті Виконавця, Замовник обирає вид Навчального курсу або Навчального заняття, консультації та заповнює реєстраційну форму.1.3. На підставі запиту Замовника Виконавець виставляє Замовнику рахунок на оплату відповідно до прайс-листа.1.4. Замовник оплачує послуги Виконавця, тим самим підтверджуючи прийняття умов оферти Виконавця (беззастережний акцепт). Договір набирає чинності з надходження коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.1.5. Замовник має право провести оплату в ініціативному порядку відповідно до чинного Прайс-листу. Заявка на надання послуг може бути надіслана Виконавцю до або після оплати.
2. Предмет Договору2.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику доступ до Навчального курсу, семестру, циклу, теми або навчального заняття, а Замовник зобов'язується сплатити за послуги Виконавця та вивчити надану інформацію.2.2. Навчальний курс надається у вигляді доступу до Навчальних посібників (відео, текстових, графічних, аудіо та інших інформаційних матеріалів). Додатково можуть бути проведені одне або кілька навчальних занять у формі консультаційних семінарів (у тому числі за допомогою відеоконференцзв'язку (вебінарів), тренінгів, лекцій, практичних занять, консультацій тощо).2.3. Теми, програми, час та терміни проведення Навчальних курсів, переліки Навчальних посібників формуються Виконавцем самостійно та надаються на сайті.2.4. Виконавець може інформувати Замовника про свої спеціальні пропозиції, а також пропозиції своїх партнерів.2.5. Виконавець має право в односторонньому порядку до оплати послуг Замовником змінювати вартість, перелік послуг, умови даної Оферти.
3. Права та обов'язки Виконавця3.1. Виконавець зобов'язаний:3.1.1. Надати повну інформацію про програми Навчальних курсів та Навчальні заняття, їх тривалість, місце проведення, організацію обслуговування3.1.2. Надати Замовнику доступ до Навчальних посібників. 3.2. Виконавець має право:3.2.1. Вносити зміни до програм Навчальних курсів.3.2.2. Переносити строки проведення навчальних занять. У разі неможливості присутності Замовника безпосередньо під час проведення Навчального заняття, Виконавець, на запит Замовника, надсилає йому посилання на відеозапис Навчального заняття (за наявності відповідної можливості).3.2.3. Залучати третіх осіб до виконання своїх зобов'язань за Договором: провідних, організаторів, кураторів, технічних фахівців3.2.4.Поінформувати Замовника про наявні у Виконавця або партнерів Виконавця спеціальні пропозиції.
4. Права та обов'язки Замовника4.1. Замовник зобов'язаний.4.1.1. Для отримання максимального результату від навчання взяти участь у Навчальному курсі або Навчальному занятті, консультації у вказаний Виконавцем час.4.1.2. У разі, якщо в рамках Навчального курсу передбачається виконання навчальних завдань Виконавця, виконувати їх точно та у строк, вказаний Виконавцем під час подання завдання.4.1.3. Залежно від мети замовника обсяг та терміни проходження занять та виконання завдань він може варіювати. При цьому замовник зобов'язаний розуміти, що це обмежує отримані ним результати та взаємодію з платформою. При придбанні будь-якого продукту. Вказується час доступу до інформації, протягом якого він може вивчати цю інформацію на нашій платформі.4.2. Замовник має право:4.2.1. Отримати повну інформацію про програму Навчального заняття або Навчального курсу, її тривалість, місце проведення, організацію обслуговування.4.2.2. Відмовитись від участі в Навчальному курсі або Навчальному занятті з дотриманням умов цієї Оферти.4.2.3. Відмовитись від надання додаткової інформації (п.3.2.4.Оферти) протягом 14 днів та отримати кошти назад, за винятком комісій платіжних систем та вартості вже відкритих занять та отриманих послуг (консультації, вебінари), надіславши Виконавцю відповідне повідомлення.4.2.4. Отримувати доступ до відео пропущених занять (усі заняття записані у відео режимі та їх можна переглядати в будь-який зручний час), формулювати питання, що виникли в ході вивчення відео, отримувати відповіді на них.
5. Порядок розрахунків5.1. Оплата провадиться не пізніше 1 дня, що передує дню початку Навчального курсу.5.2. Замовник самостійно відстежує зміну реквізитів Виконавця, зазначених у цьому Договорі та несе відповідальність за правильність платежів, які він виконує.5.3. Замовник не допускається до Навчального курсу або Навчального заняття до повної оплати.
6. Навчальні посібники6.1. Виконавець надає Замовнику доступ до Навчальних посібників, які є текстовими, графічними, відео та іншими матеріалами (книги, звукові та (або) відеозаписи лекцій та семінарів).6.2. Замовнику надається проста невиключна ліцензія на одну копію кожного з Навчальних посібників, доступних в особистому кабінеті виконавця.6.3. Виконавець не надає Замовнику право створення більше однієї копії Навчальної допомоги на матеріальному носії, у тому числі з подальшим їх розповсюдженням будь-яким способом іншим особам за відплатними та безоплатними угодами.
7. Порядок надання доступу до Навчального курсу та підтвердження факту виконання зобов'язань.7.1. Замовник отримує на вказану ним при реєстрації адресу електронної пошти повідомлення, що містить інструкцію з організації доступу до особистого кабінету pro.acadfl.com. В особистому кабінеті Замовник отримує доступ до Навчального курсу.7.2. Навчальний курс вважається наданим Замовнику з моменту отримання Замовником електронного поштового повідомлення згідно з п.7.1. Оферти.7.3. Навчальні посібники можуть бути також надіслані за вказаною Замовником під час реєстрації адресою електронної пошти. У цьому випадку Навчальна допомога вважається переданою з моменту направлення виконавцем такого повідомлення.7.4. За умови включення до Навчального курсу Навчальних занять він завершується після проведення Виконавцем останнього заняття.7.5. Окремі Навчальні курси мають модульну структуру, де кожне наступне Навчальне заняття (або інформаційні матеріали – Навчальні посібники) надаються лише після вивчення попередніх Навчальних посібників (відвідування Навчальних занять). Модульний навчальний курс вважається наданим Замовнику при наданні доступу до першого Навчального заняття.7.6. За відсутності зауважень Замовника протягом 5 (п'яти) днів після проведення останнього заняття Навчального курсу або після проведення Навчального заняття, послуги відповідно до цієї Оферти вважаються належним чином наданими. Якщо Навчальний курс передбачає лише надання навчальних посібників, послуги вважаються наданими з моменту надання доступу до особистого кабінету або надання Навчальних посібників.
8. Порядок зміни чи розірвання Оферти.8.1. Цей розділ Оферти не застосовується, якщо програмою Навчального курсу або Навчального заняття передбачено лише надання Навчальної допомоги.8.2. При скасуванні оплаченого Замовником Навчального курсу або Навчального заняття з ініціативи Виконавця, Замовник може скористатися одним із таких варіантів:8.2.1. Повернути витрачені на оплату Навчального курсу або Навчального заняття кошти відповідно до Порядку повернення коштів за послуги (розділ №9 цієї Оферти).8.2.2. Взяти участь в іншому Навчальному курсі або Навчальному занятті Виконавця еквівалентної вартості або більшої чи меншої вартості з відповідною доплатою або поверненням надміру сплачених коштів.8.3. При відмові Замовника від участі у Навчальному курсі або Навчальному занятті, Замовник може скористатися одним із таких варіантів:8.3.1. Повернути витрачені на оплату Навчального курсу або Навчального заняття кошти відповідно до Порядку повернення коштів за послуги (розділ №9 цієї Оферти).8.3.2. Взяти участь в іншому Навчальному курсі або Навчальному занятті Виконавця еквівалентної або більшої вартості з відповідною доплатою. Такий переклад з одного Навчального курсу на інший Замовник може здійснити лише один раз.
9. Порядок повернення коштів.9.1. Замовник має право на повернення коштів у таких випадках:9.1.1. Скасування сплаченого Навчального курсу з ініціативи Виконавця.9.1.2. При відмові Замовника від участі у Навчальному курсі не пізніше ніж за 2 (два дні) до його початку.9.1.3. У разі відмови Замовника від інформаційних послуг у процесі їх надання, але не пізніше ніж через 14 (чотирнадцять) календарних днів з моменту надання доступу до Навчального курсу відповідно до розділу 7 Оферти. У разі пропуску 14 денного терміну кошти поверненню не підлягають за винятком випадків, передбачених цією Офертою.9.2. Після закінчення 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту початку надання послуг, Замовник не має права вимагати повернення оплати за фактично наданий Навчальний курс або проведене навчальне заняття, відмовитись від Навчального курсу або Навчального заняття з мотивів їхнього відвідання або неознайомлення з Навчальними посібниками, завдань після вивчення модулів (п.7.5.).9.3.Для повернення коштів Замовник складає заяву у встановленій Виконавцем формі та надсилає на адресу електронної пошти Виконавця. Виконавець розглядає заяву протягом 10 (десяти) робочих днів із моменту отримання. У разі позитивного рішення про повернення Виконавець повертає кошти протягом 10 робочих днів з моменту доведення рішення до Замовника.
10. Відповідальність сторін. Сукупна відповідальність Виконавця за договором Оферти за будь-яким позовом або претензією щодо договору Оферти або його виконання обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником.
11. Порядок вирішення спорів.11.1. До пред'явлення позову, що випливає із Договору-оферти, сторона, яка вважає, що її права порушені (далі - зацікавлена ​​сторона), зобов'язана направити іншій стороні письмову претензію.11.2. Претензія має містити вимоги заінтересованої сторони та їх обґрунтування із зазначенням порушених іншою стороною норм законодавства та (або) умов Договору. До претензії мають бути додані копії документів, що підтверджують викладені у ній обставини.11.3. Сторона, яка отримала претензію, зобов'язана її розглянути та направити письмову мотивовану відповідь іншій стороні протягом десяти днів з моменту отримання претензії.11.4. У разі неотримання відповіді у вказаний вище термін або незгоди з відповіддю зацікавлена ​​сторона має право звернутися до суду.11.5. Усі суперечки та розбіжності, що виникають між сторонами в рамках Договору або у зв'язку з ним, у тому числі стосовно його укладання, зміни, виконання, порушення, розірвання або визнання недійсним, підлягають вирішенню у Господарському суді м. Харкова.
12. Форс-мажорні обставини.12.1. Сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли внаслідок надзвичайних обставин, які Сторона не могла ні передбачити, ні запобігти розумним заходам. До таких обставин надзвичайного характеру відносяться стихійні лиха, аварії, повені, землетруси, епідемії, пожежі, масові заворушення, страйки, революції, військові дії, набрання чинності законодавчими актами, урядовими постановами та розпорядженнями державних органів, які прямо або опосередковано забороняють зазначені в Договорі діяльності, обставини, пов'язані з відмовою/збоєм роботи системи розрахунків Банку Росії, а також будь-які інші обставини поза розумним контролем Сторін, що перешкоджають виконанню зобов'язань.12.2. У разі виникнення зазначених обставин, термін виконання договірних зобов'язань пропорційно відкладається на час дії відповідної обставини.12.3. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань через настання обставин непереборної сили, повинна вжити всіх можливих дій для сповіщення іншої Сторони про настання таких обставин (телефон, факс, електронна пошта тощо).
13. Персональні дані та конфіденційність.13.1. Замовник дає свою згоду на обробку Виконавцем персональних даних відповідно до закону України.13.2. Персональні дані Замовника використовуються Виконавцем лише для виконання обов'язків згідно з умовами цієї Оферти та можливим укладанням інших угод між Замовником та Виконавцем. Персональні дані не поширюються, а також не надаються третім особам без згоди Замовника.
14. Інші умови.14.1. Замовник не має права передати свої права та обов'язки за Договором без попередньої згоди Виконавця.14.2. Сторони домовилися передавати повідомлення (зокрема юридично значущі) засобами електронного поштового зв'язку. Адреса Виконавця вказана на сайті pro.acadfl.com, адреса Замовника вказується ним при заповненні реєстраційної форми. Листування Сторін або їх представників може бути використане як докази.14.3. Сторони домовилися, що електронні фотокопії підписаних документів, надісланих у рамках цієї Оферти, прирівнюються до документів, оформлених на паперовому носії.14.4. У всьому іншому, що не врегульовано цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.
РеквізитиФОП Дюкарев Михайло ЮрійовичІПН 2340716897Свідоцтво про державну реєстрацію№ 2 480 017 0000 032571 від 10.12.2002 року.